Dneska vám budu vyprávět krátký příběh odehrávající se v malé pobřežní vesnici Mexického zálivu. Dojde tam ke střetům názorů na život a štěstí mezi bohatým investičním bankéřem a chudým obyčejným rybářem. Věřím, že tento inspirativní příběh ve vás vyvolá mnoho otázek a možná i zamyšlení nad tím, jak si představujete svůj ideální spokojený život.