Lidské tělo je označení pro veškerou hmotu, která tvoří člověka. Tato hmota je tvořena mnoha různými druhy buněk, které společně tvoří tkáně a tyto tkáně následně orgánové soustavy, které pak společně zajišťují stále vnitřní prostředí a životaschopnost člověka. V dnešním videu si lidské tělo rozebereme na jednotlivé části a povíme si z čeho je vlastně naše tělo tvořeno.