Sílu kyseliny, a jejÍ kyselost, můžeme vyjádřit tzv. disociační konstantou, kdy čím menší je číslo, tím silnější je kyselina. Pojďme se nyní podívat na celkem běžné kyseliny, ale i ty nejsilnější kyseliny, které kdy byly vyrobeny.