Největší influenceři, nebo také nejvlivnější lidé historie jsou osobnosti, které měly a dodnes mají významný vliv na to, jak běžní lidé žijí svůj život. Jejich poznatky, vynálezy či učení také měly obrovský dopad na fungování tehdejší i moderní společnosti. Kdo jsou tedy tito lidé? Na to se právě teď podíváme.