Podle původních plánů se mělo jednat o největší, nejvýznamnější, či nejokázalejší stavby na světě. Ale z nejrůznějších příčin a důvodů byly stavební práce na nich pozastaveny, případně i přerušeny a tyto megalomanské stavby tak dodnes zůstávají nedokončeny. Pojďme se tedy podívat na 5 nejznámějších nedokončených staveb na světě.